Tinglysning - hvem ejer boligen

Det offentliggøres af tinglysningen, hvem der ejer hvilke boliger. Logger man ind på tinglyning.dk med sit MitID eller NemID, så kan man se alle informationer omkring den ønskede adresse og man kan dertil downloade den som en pdf fil, så man kan gemme oversigten og lånene.

Digitale tinglysning - nemt at indhente oplysninger

Ved brug af den digitale tinglysning er det nemt at indhente oplysninger omkring hvem der ejer huset, hvor meget gæld der er i huset og se det offentliges seneste ejendomsvurdering.

For at tilgå en ejendoms tinglysning, skal man gå ind på tinglysning.dk og trykke på 'Forespørg med log ind'. Prøver man at forespørge en tinglysning uden at logge ind, får man kun et begrænset indblik i ejendommen og dens pantebreve, anden gæld og servitutter.

Digitale tinglysning - nemt at indhente oplysninger

Hvad Skylder naboen i sin bolig? - Tinglyste hæftelser

Det er nemt at få besvaret spørgsmålet om 'hvad skylder naboen?' Igennem tinlysningen. I en fast ejendom vil alle tinglyste hæftelser kunne ses. Tinglyste hæftelser viserhvem der står som sikkerhed for lånet, lånets størrelse og er tinglyst i den ejendom, som långiver har pant i.

Hvad Skylder naboen i sin bolig? - Tinglyste hæftelser

Sådan besvares spørgsmålet om "hvad skylder naboen?"

Gælden i din nabos bolig ses når man har åbnet tinglysning.dk -> tryk på 'Forespørg med log ind' -> Log ind -> søg på ønsket adresse og så kommer tinglysningen frem. I denne tinglysning kan man finde oplysninger omkring gælden i form af boliglån under afsnittet 'hæftelser'. Her kan du se hvor stort et lån der er i ejendommen og visse boligejere har flere boliglån, som de har kunne oprette grundet en voksende friværdi.

Hvad vil det sige at der er tinglyst gæld i ejendommen.

Boliglån er generelt låntypen med den laveste rente, da låntageren stiller sin ejendom som sikkerhed for lånet. Dette betyder, at hvis låntageren ikke kan opfylde sine gældforpligtelser til långiveren, så kan långiveren indfrie sit lån med ved at sælge ejendomme eller begive den på tvang. Alle danske boliglån er reguleret af det danske Finanstilsyn, så ingen uretfærdigheder forekommer.

Gæld i ejendommen - dokumenteret viden.

Der findes ejendomme i Danmark med stor gæld og der findes også ejendomme med lavere belåningsgrad. Med en lavere belåningsgrad er der større sandsynlighed for at få et lån, og folk søger oftest mod realkreditlån selvom disse lån kan være svære at få.

Gæld i ejendommen - dokumenteret viden.

Digital tinglysning

Ved brug af det digitale tinglysningssystem, kan man underskrive et lån der skal tinglyses via en digital signatur. Der er gratis adgang til alt inden på tinglysning.dk, man skal blot trykke på ´Forespørg med log ind' og logge ind med sin MitID el. NemID.

Her kan man se flere oplysninger omkring ejerlejligheder, andelsboliger og andre ejendomme. Logger man ikke ind på tinglysning.dk, kan det være svært at få flere oplysninger, da tingbogen og servitutter op givne adresse ikke nødvendigvis ville komme frem. Hermed kan man heller ikke nødvendigvis se alle lånene og gæld på adressen.

Hvordan finder man tingbogen når adressen er en andelsbolig?

Tinglysning.dk har gjort det svært for deres brugere at finde tingbogen på andelsboliger. Men vi prøver at gøre det simpelt at se servitutter, akt nr, ejere, hæftelser, gæld og ejerpantebreve i andelsboliger på denne side:

Hvad Skylder naboen i sin bolig? - Tinglyste hæftelser
  • Først og fremmest skal man tilgå tinglysning.dk.
  • Herefter trykker man på "Forespørg med log ind" og logger ind med MitID el. NemID.
  • Herefter er der 5 valgmuligheder, som kan ses på billedet: Faste ejendomme, Køretøjer, Andelsbolig, personer/virksomheder og Mere. Tryk på 'andelsboliger'
Gæld i ejendommen - dokumenteret viden.

Slip for den dyre tinglysningsafgift.

Der er en tinglysningsafgift idet, man underskriver og skal tinglyse et lån i en ejendom. I nogle tilfælde kan man spare tinglysningsafgift, hvis der allerede foreligger tinglyste pantebreve eller boliglån, da man kan lave en stempelrefusion. Dette burde opmærksomme långiver tage med i beregningerne, men det kan være relevant som låntager at spørge ind til det for at spare en masse penge.

Hvad kigger kreditorer på før de udgiver et lån?

Banker, realkreditinstitutter og ejendomskreditselskab kigger alle i tinglysningssystemet for at se hvor meget gæld der er i en fast ejendom. Dette gør de for at tjekke hvor sikre de er i ejendommen hvis de udsteder et nyt lån, som ligger bag en masse andre lån.

Som husejer opleves det oftest at det hus man ejer, i løbet af årene, stiger en masse i værdi. Når en ejendom stiger i værdi og der samtidig bliver tilbagebetalt afdrag, så stiger det man kalder friværdien. Friværdien er den 'frie' værdi af ejendommen, det vil sige ejendommens reelle værdi fratrukket alle lån, som ligger i ejendommen.

Tinglys billige lån i fast ejendom - benyt husets friværdi.

Friværdien bliver oftest benyttet til at anskaffe billige lån til eksempelvis renoveringer og energi forbedringer. Uanset hvilke lån man kigger på, så vil lån i en fast ejendom regelmæssigt være de billigste, da man stiller sit hus som sikkerhed for lånet.

Ligegyldig hvilken adresse du søger lån i og om det er en ejerlejligheder, andelsboliger eller din faste ejendom, så ville det næsten altid kunne betale sig at undersøge sine muligheder for at tinglyse gæld i boligen, grundet at renten vil være lavere.